Sometu – 4000 jäsenen avoin, itseorganisoituva verkosto

Posted by Pauliina on September 14, 2011 in Opinnot, Oppimassa, SoMeAVAT, Sometiedottajakurssi, Sometu, Työssä oppiminen |

Sometu-verkosto

Sometu (Sosiaalinen media oppimisen tukena) -verkosto kokoaa yhteen ihmisiä, joita yhdistää jollakin tapaa mielenkiinto sosiaaliseen mediaan ja oppimiseen. Sosiaalisen median toimintatavat mahdollistavat uudet toimintatavat niin opiskelussa, opetuksessa, työssä, yrittämisessä, vapaa-ajassa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin. Verkoston Ning-sivustosta on tullut paikka, jossa suomalaiset asiasta kiinnostuneet kohtaavat toisensa, tiedottavat eri tapahtumista ja hakevat ratkaisuja toimintakenttään liittyviin haasteisiin.

Verkoston toimintatapaan kuuluu yhteinen oppiminen, ei koulutus tai kouluttautuminen. Jäsenistö koostuu laajasta ja tasavertaisesta eri sektorien ja toimialojen joukosta, johon kuuluu niin teknologian-, koulutuksen-, tutkimuksen-, yhdistys-, yritystoiminnan kuin viranomaispuolenkin edustustajia. Avoin ja jakava toimintatapa on yksi keskeinen osa Sometun menestystarinaa. Toimintakulttuuria leimaa innostunut, leikkisä ja luova tapa asioiden tutkimiseen yhdessä. Rohkeasti kysymällä verkoston jäseniltä voi oppia yhdessä jäsenten kanssa uusia asioita samalla, kun rikastaa toimintaa omalla osaamisella.

Sometu on kasvanut neljässä vuodessa yli 4000 jäsenen avoimeksi, itseorganisoituvaksi verkostoksi. Verkoston puitteissa järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja webinaareja eri teemoista.

Historian havinaa

Anne Rongas ja Ville Venäläinen muistelivat Sometun syntyä Otavan Opiston pajassa 14.1.2011 Viddler-videolla. Timo Rainio ja Sanna Brauer pitivät DCL2009-konferenssissa Sometu-esityksen. Jos Schuurmans ja Ville Venäläinen vetivät englanniksi The Story of Sometu -esityksen MindTrek2009-konferenssissa. Anne Rongas teki yhteenvedon AVO-hankkeen puolen vuoden toiminnasta Vinkkiverkko- ja Sometu-verkostoissa vuonna 2009. Ville Venäläinen piti Sometu-esityksen ITK2008-konferenssissa.

Nettikätilö

Teen osa-aikaisesti verkko-ohjaajan ja nettikätilön töitä Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeen Sometu-osahankkeessa. Nettikätilön työhön kuuluvat mm. uusien Sometu-jäsenten vastaanottaminen tervehtimällä henkilökohtaisella kommentilla heitä jokaisen omalla jäsensivulla Ning-alustalla, tapahtumien järjestäminen sekä tiedottaminen.

Sometun sosiaalisen median kanavat

Sometu-verkoston “kotipesä” on Ning-sivusto. Sometu-verkostolla on käytössä ryhmättapahtumatkeskustelutwikiFacebook-sivuTwitter-tiliblogiverkostoviestitLinkedIn-ryhmäsometulaisten blogien viestivirtasosiaalisen median kouluttajalista, Flickrissä #sometu-tägitetyt kuvat, Deliciousissa #sometu-tägitetyt linkit ja Qaiku-kanavaSometun tiedotussuunnitelma vuodelle 2011 löytyy wikistä.

Jäsenkysely

2.5.-16.6.2011 Sometun jäsenistölle tehtiin jäsenkysely toimestani. Teknisen toteutuksen teki Niina Kesämaa. Kyselyn tulokset julkaisin 12.9.2011 SlideShare-palvelussa. Parin päivän aikana jäsenkyselyä on käyty katsomassa yli 260 kertaa. Tieto jäsenkyselyn tuloksista on julkaistu omassa Facebook-profiilissani (1330 ystävää), Sometun Facebook-sivulla (991 jäsentä), omassa Twitter-profiilissani (3199 seuraajaa), Sometun Twitter-profiilissa (1367 seuraajaa), omassa LinkedIn-profiilissani (997 kontaktia), Sometun ylläpitäjien Facebook-ryhmässä Sometun konehuone (20 jäsentä), AVO-hankkeen Yammer-kanavalla (28 jäsentä), Otavan Opiston Yammer-kanavalla (60 jäsentä), Sometu Ningin statusviestivirrassa (4008 jäsentä), Sometun LinkedIn-ryhmässä (194 jäsentä), Qaiku-kanavalla (noin 200 jäsentä), 77 uuden Sometu-jäsenen tervetuloviestin yhteydessä ja tässä blogissa. Jäsenkyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään verkoston jäsenten hyväksi AVO-hankkeen Sometu-osahankkeen puitteissa.

Jäsenkyselyn tuloksia

Vastaajien sukupuolijakauma, ikärakenne, tehtäväkuvat ja jäsenyyden kesto

Jäsenkyselyyn vastasi 216, joista n. 60% on naisia ja n. 40% on miehiä. Vuonna 2009 tehtyyn Sometun jäsenkyselyyn verrattuna miesvastaajien määrä oli hieman noussut, samoin kokonaisvastaajamäärä nousi 132 vastaajasta 216 vastaajaan eli 64%.

Sometu on aikuisten verkosto, sillä 72% vastanneista on yli 40-vuotiaita. Vuoden 2009 jäsenkyselyyn verrattuna jäsenistön ikärakenne on vanhentunut, sillä vuonna 2009 vastanneista 66% oli yli 40-vuotiaita.

Jäsenkyselyyn vastanneista on 31% opettajia, 27% suunnittelijoita/asiantuntijoita, 7% johtajia/kehittäjiä, 7% kouluttajia ja 6% yrittäjiä. Vastanneista naisista on 35% opettajia ja miehistä on 30% suunnittelijoita/asiantuntijoita. Vuoden 2009 jäsenkyselyyn verrattuna vastaajien tehtäväkuvat ovat monipuolistuneet. Tehtäväkuvista löytyivät mm. kirjastonhoitaja, tuotepäällikkö, projektipäällikkö, kehityspäällikkö, assistentti, koordinaattori, tiimivastaava, toimittaja, eläkeläinen, tutkija, tiedottaja, verkkotoimittaja, esiintyvä taiteilija, rehtori, hanketyöntekijä, kv-koordinaattori, verkko-tutor, yhteisökoordinaattori, myyntiyhtiön toimitusjohtaja, oppisopimus-koulutustarkastaja ja aikuiskoulutuksen suunnittelija.

Jäsenkyselyyn vastanneista oli lyhimmän ajan kuulunut Sometu-verkostoon alle kuukauden ja pisimpään 62 kuukautta. Keskimäärin vastanneista oli kuulunut 19,5 kuukautta Sometu-verkostoon.

Opetuksen kehittäminen

Yli 93% vastanneilla kuuluu työhön opetuksen kehittämistä.

Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen työssä

72% vastanneista hyödyntää sosiaalisen median työkaluja työssään erittäin paljon tai kohtalaisesti, vastaavasti 19% hyödyntää melko vähän, 7% ei käytä lainkaan ja 2% ei osaa sanoa. Eniten sosiaalisen median työkaluja työssä käytetään oman alan uutisten seurannassa, yhteydenpidossa ja tiedottamisessa.

Opetuksessa/opiskelussa/työskentelyssä käytössä olevat välineet/työkalut

98% vastanneista käyttää opetuksessa/opiskelussa/työskentelyssä sähköpostia, 83% verkkoyhteisöjä (kuten Facebook), 78% Google-palveluita, 74% tekstiviestejä, 73% oppimisympäristöjä (kuten Moodle), 68% kuvien ja videoiden jakopalveluita (kuten YouTube), 58% blogeja, 56% Skypeä, 55% verkkokokouspalveluita (kuten ConnectPro) ja 54% wikejä.

Sometu-verkoston löytyminen

36% vastaajista sai linkin kollegalta/ystävältä, 32% löysi itse verkosta, 6% kuuli ITK-konferenssissa, 5% kuuli verkostosta kahvipöytäkeskustelussa, 3% Sometu-verkosto oli mainittu esitysmateriaalissa, 3% Facebookin kautta ja 3% Twitterin kautta ja loput 12% sekalaisista paikoista sisältäen myös “en muista” -vastaukset.

Sometu-verkoston toimintaan osallistuminen

Vastaajista 60% osallistuu verkoston toimintaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 27% vähintään kerran kuukaudessa, 4% osallistuu päivittäin tai kerran viikossa ja 9% ei osaa sanoa. Suurin osa verkoston jäsenistä on passiivisia seuraajia tai satunnaisia kommentoijia. Verkoston tapahtumiin on osallistunut 37% vastaajista.

Sometu-verkostosta saatu hyöty ja ilo

 1. ideoita, vinkkejä, linkkejä, tietoa, hyviä käytäntöjä, ajankohtaista informaatiota, uutisia, ilmiöitä, työkaluja
 2. mielenkiintoisia keskusteluja
 3. ihmisiä, verkostoja, kontakteja, asiantuntijoita, SoMe-kouluttajia, kaveriavun kulttuuri, Twitter-seurattavia, vertaisapua, parviälyä, samanhenkisyyttä
 4. tapahtumia, koulutuksia, seminaareja, verkkoluennot, tilaisuudet
 5. sosiaalisen median opetuskäyttö
 6. ajan tasalla pysyminen
 7. olen osa jotain tärkeätä kokonaisuutta
 8. paras anti on uudet ajatukset ja mahtava porukka
 9. vinkkejä, mitä tällä alueella tapahtuu, rohkaisua kokeilla uusia juttuja
 10. pysyn katossa kärpäsenä ajan virtauksissa

Kehittämisehdotuksia

 1. sivujen selkeyttäminen, laaja, iso, jäsentämättömän tuntuinen sisältö hankala ottaa haltuun
 2. aktiivisempaa käyttöä sisällöntuottajilta, parempia syötteitä, tutkimuksellista tietoa, ajankohtaista tietoa alan tutkimuksista
 3. kuukausitapahtumat, hieman enemmän avaavaa tekstiä, mitä nämä erilaiset SOME-tapahtumat pitävät sisällään, lisää online-tapahtumia, sosiaalisen median ABC-kurssi vasta-alkajille, lisää asiantuntevia verkkoluentoja, koulutusta verkoston käyttöön, tapahtumia ympäri maata, alueellisia tapahtumia
 4. selkokielistä opastusta aloittelijalle
 5. yhteistoiminnallisuutta, oppimateriaalien tuottamista
 6. uusia ihmisiä mukaan, tasavertaisuutta toimintaan, uusi innovaattoreita aktiiveiksi
 7. ajankohtaisesti päivittyvät keskustelut, mainostakaa verkostoa aktiivisesti
 8. sähköpostiin tietoa tärkeimmistä/suosituimmista keskusteluista tai uusista innovaatioista
 9. vinkkejä verkkokurssien laadintaan, varhaiskasvatuksen verkosto olisi tervetullut
 10. jatketaan samaan malliin, hyvä homma!

Tags: ,

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.