Joulukuun paja etänä, osa II: Reflektointi

Posted by Pauliina on December 10, 2010 in Motivaatio, Opinnot, Oppimassa, Paja, SoMeAVAT, Sometiedottajakurssi |

Päätin reklektoida ensimmäisen kerran omaa etäopiskeluani.

Mikä on reklektio?

Reflektio on Wikipedian mukaan yleiskäsite niille kognitiivisille ja affektiivisille toiminnoille, joilla yksilö pyrkii selvittämään kokemuksiaan tavoitteenaan uuden tiedon konstruointi tai uusien näkökulmien löytäminen. Reflektio on välttämätön sekä yksilön että organisaation oppimiselle. Syvällinen oppiminen edellyttää teorian ja käytännön ymmärtämistä. Reflektiivisessä prosessissa pyritään tähän tietoiseen ymmärtämiseen.

Reflektio koostuu neljästä vaiheesta:

  1. tekeminen ja kokeminen
  2. kokemusten reflektointi – mitä opin, mitä tunsin?
  3. uusien oivallusten käsitteellistäminen ja oman teorian parantaminen
  4. uuden teorian testaaminen ja palautteen etsiminen

Yksilöllistä reflektiivistä prosessointia tapahtuu mm. portfolion tai oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa, samoin kuin vuorovaikutteisissa oppimisprosesseissa.

Oppimistilanne, jota reflektoin

Kuuntelen tässä samalla kotoa etänä Otavan Opistolta joulukuun pajasta Antti Kaupin esitystä Organisaation oppimisesta. Antti Kauppi on aikuiskasvatuksen monitoimimies. Vuodesta 2004 alkaen vuoteen 2009 Kauppi on toiminut Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Helsingin toimintayksikön johtajana. Tätä nykyä Kauppi selvittelee Opetusministeriölle kolmen ammattikorkeakoulun toiminnan integroimista. Palkan maksaa Laurea-ammattikorkeakoulu. Hän kertoo FUAS -liittoumasta, joka on Federation of Universities of Applied Sciences eli Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma.

Tausta

Tein aiemmin viime viikolla oppimistyylitestejä: Lingu@net.Europa – oppimistyylitesti ja Lukineuvola – havaintokanavatesti. Testien tuloksien mukaan olen kinesteettinen oppija.

Huomioita

Huomaan, että etänä pajapuheen seuraaminen on minulle hankalaa. Mieleeni nousee muistoja ja tuntoja siitä, kuinka ensimmäisellä kerralla syyskuussa pajatoimintaan tuntui vaikealta osallistua etänä. Olen levoton, en pysty keskittymään. Osaltaan flunssa vaikuttaa myös omaan olotilaan. On vaikeata keskittyä, kun nenä vuotaa, aivastuttaa, yskittää ja paikkoja kolottaa. Touhuan kaikkea muuta, kuten kirjoitan tätä oppimispäiväkirjablogia, esim. jaoin muille kirjavinkkejä blogissa ja Sometiedottaja-wikissä. Haluan osallistua, enkä vain passiivisesti kuunnella. Lokakuun ja marraskuun pajoihin osallistuminen paikan päällä Mikkelissä Otavan Opistolla oli paljon enemmän antavaa. Sain olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, vaihtaa mielipiteitä ja keskustella. Toivon pääseväni seuraavalla kerralla Mikkeliin tammikuun pajaan.

Tags: , , ,

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.