InnoOmnian valmennuksesta ammennettua

Olen osallistunut tänä vuonna (2011) InnoOmnian järjestämään mahtavaan Opettajasta oppimisen valmentajaksi -valmennukseen. Osallistujista on suurin osa opettajia, joten tuon joukkoon erilaista näkökulmaan nettikätilönä, kouluttajana ja yrittäjänä. Valmentajina toimivat Mervi Jansson, Maria Korpi sekä apuvalmentajana Helena Rajalinna. Jokaista lähivalmennuskertaa ennen valmentajat lähettävät kutsun, jossa kerrotaan tulevasta ohjelmasta sekä etukäteen tehtävistä kotitehtävistä, kuten luettavista kirjoista ja purkumenetelmien avaamisesta.

Voin lämpimästi suositella tätä valmennusta kaikille valmentamisesta, opettamisesta ja oppimisesta kiinnostuneille!

1. lähivalmennus Espoossa, hotelli Siikarannassa

Ensimmäinen lähivalmennusjakso oli 13.-14.1.2011 Espoossa hotelli Siikarannassa, jonne en valitettavasti päässyt mukaan. Teemana oli Oppimisen tulevaisuus ja oppimisympäristö. Ennakkovalmistautumisena oli mielenviritystehtävä. Lähivalmennusjaksojen käsiteltäviä aiheita ovat mm. Verkossa ja ja verkostossa toimiminen; tiimit ja parvet, Valmentamisen pelisäännöt; ohjaus ja kannustavan palautteen anto, Tieto rakentuu – asiantuntijuus hajautuu, Valmentajuuden haasteet ja työkalupakin kokoaminen.

2. lähivalmennus Espoossa, InnoOmnian vanhoissa tiloissa

Lähivalmennuksen 2. jakso oli 14.-15.3.2011 InnoOmnian tiloissa. Teemana olivat verkostot ja sosiaalinen media. Verkostot voivat olla mm. strategista kumppanuutta ja tuoda oppimista, jakamista, yhteistyötä, kokemuksia, apua, tukea, hyötyä ja iloa. Yritykset, oppilaitokset, asiakkaat ja yhteistyökumppanit tekevät yhdessä työtä. Tämä toinen kerta oli minulle tiimille (Hattivatit: Thomas, Kari, Merja, Mervi, Pauliina) valmentajana toimimista. Opiskelimme yhdessä InnoOmnia.fi -osaajayhteisön käyttöä. Esko Lius kävi antamassa yhteisen johdatuksen. Osaajayhteisössä meillä on käytössä välilehdillä: leirinuorio, blogi, muistio, tehtävien seuranta, huutoboksi, kalenteri ja käyttäjät. Keräämme tiimin kanssa omaa tietopankkia luetuista kirjoista tehtävien seurantaan ja purkumenetelmistä muistioon. Kävimme myös tiimin kanssa keskustelua aiheesta “Minä tietoyhteiskunnan osaajana”.

Havaitsimme olevamme oppimispolkumme alkupäässä, on monia taitoja joita tarvitseee harjoitella.

Max Mikkelsson Keilarannan laineita oli meille keskustelun pohjana. Kävimme tutkimustulokset lävitse ja vertasimme itseämme niihin.

-Viestintävalmiudet

-Verkossa toimiminen

-Mediavalmiudet

-Teknologiataidot “käyttäjän minimitoiminteet”.

Oman ryhmämme tietotekniikan käyttö oli seuraavaa:

– Arvosanojen kirjaus: kyllä

– Läsnäolotiedot: tulossa

– Sähköinen kommunikointi nuorten kanssa: osittain

– Vanhenmpien kanssa sähköinen kommunikointi: osittain

– Oppimateriaalit verkkoon: ei

– Blogit / wikit: ei

– Videoneuvottelut: tulevaisuudessa

– Mobiilikäyttö: ei

– Netin käyttö opetuksessa: kyllä

Keskustelun lopuksi totesimme, että huomio kannattaa kiinnittää oppilaitosten laitteistoon ja opettajien koulutukseen. OOV-ryhmän koulutuksessa  tärkeää rohkeutta kokeilla erilaisia juttuja. Jokaisella on oma oppimispolkunsa ja “tyhmiä” kysymyksiä pitää kysyä.

Tiimin valmentajana sain rintamerkin sekä arvokasta palautetta tiimiltäni:

– positiivisena “opettajan hermot”

– yksinkertaisesta lähtee liikkeelle

– järjestelmällinen, perusteellinen

– helppo lähestyä

– epäilty vakoojaksi, kun sujahti joukkoon niin helposti

– osaa kuunnella

– turvallinen olo

– innostuu helposti, kun rento olo

– oma ala

3. lähivalmennus Hauholla, Ilorannassa

Kokoontuimme Hauholle, Ilorantaan lähivalmennuksen 3. jaksolle kahdeksi päiväksi ja yhdeksi yöksi 3.-4.5.2011. Olin osa Ketut-tiimiä (Leo, Terttu, Raija, Pauliina) ja Leo oli meidän valmentaja. Mietimme yhdessä, mitä valmentaminen ja kuunteleminen merkitsee. Helena näytti meille uudelleenmäärittelyä harjoituksin.Keskustelimme pareittain (Thomas oli minun parini) onnistuneesta valmennuksesta eli teimme pienen tähtihetkihaastattelun rannalla. Valmentajalle on tärkeätä: vuorovaikutus, nostaa esiin tähtihetkiä, ymmärrys, kuunteleminen, muuttamalla omaa ajatusmaailmaa voi vaikuttaa, kieli ja mieli, tarinallisuus, sukupolvelta toiselle, itsearviointi, palautteen anto yksityiskohtaisesti oikealla hetkellä, läsnäolo, voimavarat ja taidot. Pohdimme pienryhmissä valmentajuutta suhteessa muihin toimijoihin; coach, konsultti, kouluttaja, valmentaja, asiantuntija, opettaja, mentori, ohjaaja ja terapeutti. Loimme Nurun, ihmevalmentajan yhdessä ulkona piirissä istuen. Annoimme hänelle lukuisia ominaisuuksia, joista valitsimme kolme; osallistaja, muutoshaluinen ja visionääri. Teimme Nurun näkyväksi tiimeissä ja esittelimme tuotoksemme toisillemme ulkona.

Ankkuroimme oman valmentajuutemme, esim. itse tein heittäytymisen mukana rennon käsien liikkuvan liikkeen. Puhuimme mokaamisesta. Kävimme läpi loogiset tasot (Robert Dilts/NLP):

MISSIO & VISIO – herättäminen, luoda yhdessä, tekeminen yhdessä – TIETOISUUDEN HERÄTTÄJÄ

IDENTITEETTI – sitoutuminen, hyväksymisprosessi, ydinarvojen hyväksyminen – SPONSORI

USKOMUKSET, ARVOT -avataan oma esimerkki, tukee sisäistä kasvua, rikotaan olemassaolevia uskomuksia – MENTORI, MESTARI

TIEDOT, TAIDOT, OSAAMINEN – opetusprosessi, uudet ajatukset, uuden oppiminen – OPETTAMINEN

KÄYTTÄYTYMINEN – tutkiminen, autetaan, palaute, toiminnan tarkastelu, peilaus – VALMENNUS, COACH

YMPÄRISTÖ – luodaan – OHJATA, OPASTAA

4. lähivalmennus Espoossa, InnoOmnian uusissa tiloissa

Tänään (8.9.2011) kokoontuimme kesän jälkeen neljänteen lähivalmennukseen Espoossa InnoOmnian upeissa uusissa tiloissa Kirkkokadulla. Paikalla olivat valmentajat Maria, Mervi ja Helena sekä osallistujista Hannu, Mervi, Terttu, Pauli, minä, Juha, Minna ja Tuula. Thomas kävi pyörähtämässä alkuosiossa, mutta joutui poistumaan työkiireiden vuoksi.

Kesäkuulumisten kertomisen jälkeen tutustuimme iPad-laitteiden erilaisiin sovelluksiin, kuten Popplet, Explain Everything, Sonic Pics, Layers ja Script Design. Teimme Fish-menetelmällä (kalakuvapapereille) positiivista palautteen antamista salaisina ystävinä toisillemme. Tutustuimme InnoOmnian uusiin tiloihin. Käsittelimme menetelmiä: ongelmaklinikka (kirjoitetaan ongelmat lapuille nimettöminä ja käsitellään ne ryhmässä yhdessä lukemalla laput ääneen ja keskustelemalla ongelmista), asioiden tekeminen näkyviksi (vain Darth Vader-nuken, mökön tai karvanopan tai jonkun muun esineen pitäjä saa puhua, kirjoitetaan ääneen sanotut asiat näkyviin fläppitaulun paperille, jonka jälkeen jätetään fläpistä näkyviin ainoastaan ratkaisu-puoli ja revitään negatiiviset asiat pois, laitetaan revitty paperi kiertämään ja jokainen repii paperista osansa pieniksi palasiksi, näin negatiiviset asiat on käsitelty ja voidaan siirtyä ratkaisuihin) sekä kalamalja. Puhuimme Walt Disneyn Bumble Bee-organisaatiomallista. Katsoimme YouTube-videot; Pulttibois – kesätyö ja Marko Kämäräinen – Ope on homo. Kävimme läpi Marian johdatuksella Oivalluksia ja kolahduksia Peter Sengen kirjasta The Fifth Discipline – The ARt & Practice of Learning Organizations (1990). Puhuimme tiimioppimisesta, syvä oppimisesta, vahvistavista ja tasapainottavista sykleistä, henkilökohtaisesta visiosta, luovasta jännitteestä, alitajunnan sytyttävyydestä ja abstraktioloikista. Muista luottaa arkistonhoitajaan, luota omaan visioon ja usko, että se tapahtuu! Tarinan kerronta on tärkeätä.

Huomenna (9.9.2011) jatkamme oppimispolullamme matkaa, kun käymme läpi ennakko-ohjelman mukaisesti valmentamisen pelisääntöjä, ohjausta ja kannustavan palautteen antamista.

5. lähivalmennus tulossa

Viimeinen eli viides lähivalmennuksen kaksi päivää ovat tulossa marraskuussa. Odotan mielenkiinnolla, mitä kaikkea käymmekään silloin läpi!

Tags: , ,

1 Comment

  • […] Olen osallistunut InnoOmnian Opettajasta oppimisen valmentajaksi -valmennukseen 13.1.-18.11.2011. Valmentajina toimivat Mervi Jansson, Maria Korpi, Esko Lius, Helena Rajalinna ja Pauliina Venho. Keräsimme valmennusmatkan aikana kirjavinkkejä ja työskentelymenetelmiä InnoOmnian omalle alustalle suljettuun ryhmään. Meillä oli käytössä myös suljettu blogi sekä suljettu Facebook-ryhmä. Yhtenä ajatuksia antavana blogina matkallamme oli Oppiminen on… 102 oivallusta oppimisesta. 1.-4. lähijaksosta olen kirjoittanut aiemmin blogikirjoituksen. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.