Hyvän suhteen perusta

Posted by Pauliina on January 20, 2011 in Oppimassa, SoMeAVAT, Sometiedottajakurssi, Video |

Christina Forsgård Netprofile Finland Oy:stä kertoo Vimeo-videolla, miten Suhde-kirjassa käsitellään yksittäisten ihmisten ja yritysten rooleja ja tavoitteita.

Sosiaalisessa mediassa keskeisiä toimijoita eivät ole yritykset vaan ihmiset.

Vaikutusvalta lähtee siten aina yksittäisistä ihmisistä: Organisaation suhteiden laajuus ja vaikuttavuus on seurausta siitä mitä organisaation ihmiset osaavat sosiaalisessa mediassa tehdä ja millainen vaikutusvalta heillä on.

Jotta vaikutusvaltaa voi syntyä, organisaatioiden on tärkeää ajatella sosiaalista mediaa pitkäjänteisesti ja kokonaisuutena, ei siiloissa tapahtuvina yksittäisinä tekemisinä. On mietittävä, miten sosiaalinen media nivoutuu liiketoimintaan ja arvioitava sallivatko organisaation rakenteet ihmisten toimia luontevasti.

Koska sosiaalinen media on julkisuuden ja vaikuttamisen kanava, aktiivisesti mukana oleviin ihmisiin sitoutuu julkisuus- ja vaikuttamispääomaa. Tärkeitä kysymyksiä ovat:

 • keille tämä uusi vaikuttamisen rooli organisaatioissa kuuluu?
 • ketkä ovat valmiita investoimaan aikaansa sen ottamiseksi?
 • Hyvän suhteen perusta on oikea ihminen ja tarpeeksi aikaa. Kyse on pitkäjänteisestä toimintamallista, jonka on lähdettävä liiketoiminnan tavoitteista ja jota on mitattava laadullisin mittarein.

  Hyvän suhteen perusta from Netprofile Finland Oy on Vimeo.

  Tags: , , , , , ,

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
  Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.