Opiskelutaitoilta Motivaatio ja jaksaminen

Posted by Pauliina on December 1, 2010 in Motivaatio, Opinnot, Oppimassa, SoMeAVAT, Sometiedottajakurssi, Työssä oppiminen |

Osallistuin keskiviikkoiltana 1.12.2010 klo 17.30-19.00 etänä Kuopion kesäyliopiston järjestämään opiskelutaitoiltaan aiheesta motivaatio ja jaksaminen. Sain tiedon työpaikkani Otavan Opiston henkilöstön sähköpostilistalta. Lisää tietoa luennon jälkeen löytyy Virtukampuksesta. Etäosallistujia Connect Pro -huoneessa oli 55 osallistujaa ympäri Suomen (mm. Kuopio, Kajaani, Joensuu, Nilsiä, Suonenjoki, Lapinlahti, Tampere, Tuusula, Pieksämäki, Mikkeli, Mänttä, Savonlinna, Espoo, Oulu, Iisalmi) . Kauimmat osallistujat olivat Unkarista ja Sveitsistä.

Oppimisvalmentaja, YTM Riitta Rönkkö – Haluaisitko ostaa opiskelumotivaatiota?


Illan sisältö

 • Mitä on motivaatio?
 • Motivaatio, tavoitteet ja hyvinvointi
 • Kuinka ylläpitää opiskelumotivaatiota?
 • Motivaatio kadoksissa ja uupumus näkyvissä

Motivaatio

 • Mitä haluaisit tehdä, jos palkkatyötä ei olisi olemassa, toimentulosta ei tarvitsisi huolehtia eikä sinulla edes olisi mitään pakottavia velvoitteita?
 • Vastauksia osallistujilta: matkuskella, tehdä vapaaehtoistyötä, viettää enemmän aikaa ystävien ja perheen kanssa, opiskella, kehittää itseä ja kasvaa ihmisenä, rentoutua, lukea

Motivaatio ja minäkäsitys

 • Minäkäsitys, itsetunto ja koettu pätevyys = hyvinvoinnin ja persoonallisuuden kulmakivet
 • Minäkäsitys
  • Roolit
  • Henkilökohtainen kokemus
 • Itsetunto
  • Arvomaailmaan liittyvä myönteinen käsitys
 • Koettu pätevyys
  • Kokemus omasta kyvykkyydestä jollain erityisalueella

Minän mekanismi ja rakenne

 • Ihminen käyttäytyy siten, että tuntee olonsa mukavaksi (sisustus, harrastukset yms.)
 • Rakenne kokonaisvaltainen ja hierarkinen
 • Kehittyy iän myötä
 • Suodattaa todellisuutta minällemme sopivaksi

Motivaation hierarkia

 • Motivaatio osana persoonallisuutta
 • Kontekstuaalinen motivaatio (vapaa-aika, perhe, työ/opiskelu, sosiaaliset suhteet)
 • Tilannekohtainen motivaatio voi kumuloivasti vaikuttaa koko elämänalueeseen (käyn lenkillä, tulee hyvä olo, voin käydä uudestaankin, saan paremman motivaation opiskella)

Toimintaan sitoutumisen aste on suurin, kun on tekemisten iloa ja työtehtävästä nauttimista. Aste vähänee, kun motivaatioksi tulee identifioitunut pakko, sisäistynyt pakko tai jopa palkka, palkkiot tai arvosanat. Tarvitaan sisäistä paloa opiskeluun.

Ulkoiset ja sisäiset motiivit – toiminnan selittäjät

Motivaatio, tavoitteet ja hyvinvointi

 • Sellaiset tavoitteet, jotka auttavat tulevien haasteiden ja kehitystehtävien ratkaisussa, johtavat hyvään psyykkiseen hyvinvointiin
 • Ympäristön olosuhteet vaihtuvat
 • Jos tavoitteita ei sopeuteta muuttuneisiin elämänvaatimuksiin, lisää se henkistä kuormitusta
 • Vastauksia osallistujilta: alkuun pääseminen vaikeata, opinnoissa alkuu pääseminen vienyt jo vuoden verran, vaihtuvien olosuhteiden vuoksi ollut motivaatio kateissa
 • Aika, voimavarat ja kärsivällisyys voivat olla koetuksella suurten muutosten keskellä

Motivaatio ja uupumus

 • Motivaatiolla on keskeinen merkitys työuupumuksessa
 • Vain erittäin motivoituneet ovat vaarassa työuupua
 • Huomaatko omasta elämästä esimerkkejä?
 • Vastauksia osallistujilta: Jos et syty, et voi palaa loppuun!
 • Juuri aloittanut yksityisyrittäjä on innoissaan ja toivoo paljon, sijoittaa rahaa ja aikaa, muun elämän jäädessä varjoon, on vaara polttaa itsensä loppuun

Motivaatiossa on kyse toimintaa suuntaavista, ylläpitävistä ja estävistä tekijöistä

Motivaatio kadoksissa ja uupumus näkyvissä

 • Mitä tehdä?
 • Pohdi yksin tai parin kanssa, mikä auttaa jaksamaan opiskeluissa, kun jaksaminen on minimissään ja motivaatiokin hukassa?
 • Keinoja, jotka auttavat pääsemään tilanteen yli.

Omia pohdiskeluja:

 • nuku enemmän, syö hyvin, juttele läheisten ja ystävien kanssa, paijaa kissoja, leiki lapsen kanssa, lue lapselle, tee muita juttuja, kuten lue romaania, kuuntele musiikkia, rentoudu saunassa, tee lumitöitä, käy kävelyllä, kudo villasukkia

Muiden pohdiskeluja:

 • tee välitavoitteita, tarkista aikatauluja, pyydä tukea perheeltä, työpaikalta, muilta opiskelijoilta, kokemusten jakaminen muiden kanssa, kartoita häiriötekijät
 • ihanaa, jos on sellainen työpaikka, missä tuetaan opiskelevaa

Luennoitsijan pohdiskeluja:

 • Haluaisitko ostaa opiskelumotivaatiota? otsikko tuli siitä, kun piti opiskella ja luennoitsija menikin Facebookiin. Hän päätyi keskustelemaan toisen opiskelijan kanssa. He tuskailivat yhdessä tilannetta. Oli molemmilla sama fiilis, että voisi ostaa opiskelumotivaatiota.

Motivaation ja jaksamisen ylläpitäminen – välillä vaikeata

 • Ei ole oikeata reseptiä motivaation ja innostumisen löytämiseen
 • Omat uskomukset itsestä oppijana
 • Onnistumisen odotukset
  • Realistisuus
  • Mihin vertaan?
  • Keinojen kartoitus (miten pääsen tavoitteisiini ajallisesti ja voimavarojeni mukaisesti?)
  • Opiskelutaidot; lukeminen, kirjoittaminen, ajanhallinta ym.
  • Oma oppimistyyli (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen/taktiilinen) – Tee testi1 ja testi 2: tuloksena olen kinesteettinen oppija. Havaintokanavista käytän eniten kinesteettistä eli liike-ja tuntoaistiin perustuvaa kanavaa.
 • Omia pohdiskeluja:
  • Itselläni on kylläkin innostus aina korkealla, joten tasapainon löytäminen on tärkeätä!

Pitkissä tutkinnoissa kannattaa miettiä, että mihin tutkinnon osiin haluaa panostaa. Jossain tutkinnon osissa riittää se, että pääsee siitä läpi. Kaikesta ei tarvitse saada erinomaisia tietoja.

Motivaation ja jaksamisen ylläpitäminen – välillä vaikeata

 • Tavoitteet opiskelussa:
 • Muu elämäntilanne
 • Oma jaksaminen (uni, ruokavalio jne.)
 • Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet
 • Palkitseminen
 • Sisäinen ja ulkoinen itsensä motivointi
 • Tahtotila

Motivaation ja jaksamisen ylläpitäminen – välillä vaikeata

 • Pysähtyminen ja tilannearvio:
 • Miksi opiskelen?
 • Mitä jos en opiskele?
 • Mitä tavoittelen? Olenko saanut sen tai osan siitä?
 • Mihin asioihin olen tyytymätön? Voinko vaikuttaa asiaan? Miten?
 • Mitä opiskelu antaa minulle? Mitä se vie minulta? Kumpi vaakakuppi painavampi?
 • Jatkanko? Pidänkö tauon? Lopetanko?
 • Jos on fyysistä väsymistä, niin voi jäädä esim. joulutauolle.

Käytännön vinkkejä:

 • Selkeytä tavoite itsellesi
 • Pohdi tavoitteen merkitystä eli mitä saavuttaminen sinulle merkitsee
 • Paloittele opinnot pieniksi osatavoitteiksi  päivittäin ja viikoittain ajankäyttö
 • Keskity yhteen asiaan kerralla, esim. tentti
 • “Työaika”, esim. tunti illassa tenttikirjan lukemista oli tilanne mikä tahansa
 • Konkreettinen palkitseminen
 • Kevennä aikataulua, mikäli mahdollista
 • Netti ja tv kiinni, keskity vain yhteen asiaan
 • Etsi positiivista asennetta edes hitunen
 • Vaikka tilanne tällä hetkellä on vaikea, se ei jatkuvasti ole sama
 • Onnistuminen synnyttää innostumista – optimoi onnistuminen
 • Muutoksen voima – pelottavaa, kuluttavaa, mutta välttämätöntä, kehittävää ja innostavaa
 • Sosiaalinen tuki ja kokemusten jakaminen, Facebookissa mm. ryhmät: Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja Aikuisopiskelijat

Tags: , ,

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.