Opintojen suunnittelua

Posted by Pauliina on October 16, 2010 in Opinnot, Oppimassa, SoMeAVAT, Sometiedottajakurssi, Verkkokirjoittaminen |

Otavan Opiston Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) kurssitarjonta

Syksy 2010

Kevät 2011

Otavan Opiston tieto- ja viestintätekniikan on monipuolista henkilökohtaistettua ohjausta. Opiskelua voi täydentää myös kerran kuussa järjestettävissä Pajoissa, joissa työskennellään joustavasti omien oppimistarpeiden mukaan. Ilmoittauduin sähköisellä lomakkeella seuraaville kursseille:

Sosiaalisen median tiedottaja – välineenä yhteisödokumentit – Google Docs ▪ teksti, taulukko, esitys, kysely ▪ wikit (2 ov)

Ajankohta: 19.-20.11.2010 (pe-la)

Paikka: Otavan Opisto

Sosiaalisen median tiedottaja – sisältönä multimedia – ääni, musiikki, podcast, nettiradio ▪ Sisäinen tiedottaminen ▪ Ulkoinen tiedottaminen (2 ov)

Ajankohta: 10.-11.12.2010 (pe-la)

Paikka: Otavan Opisto

Sosiaalisen median tiedottaja – sisältönä multimedia – miltä näyttää kokonaisuus – mediasuunnitelma (2 ov)

Ajankohta: 14.-15.1.2011 (pe-la)

Paikka: Otavan Opisto

Illustrator

Ajankohta: 7.-9.3.2011 (ma-ke) -> 2.-4.2.2011 (ke-pe) muuttui 16.11.2010

Paikka: Otavan Opisto

Sosiaalisen median tiedottaja -kurssi

  • OK I JAKSO 24.-25.9.2010: kenelle – markkinointi ja kohderyhmät (2 ov.) ▪ kurssikokonaisuus, hops ▪ mikä tekee mediasta sosiaalisen? ▪ kohderyhmien, asiakkaiden ja yhteisöjen luonnehdinta ja tarpeet ▪ caset: yhteisömalleja ja käyttömahdollisuuksia ▪ Facebook-markkinointi ▪
  • OK II JAKSO 15.-16.10.2010: mitä – sisältöä mediaan (2 ov.) ▪ Verkkokirjoittaminen ▪ Ning-yhteisöt ▪ Blogit ▪ Mikroblogit
  • Tulossa III JAKSO 19.-20.11.2010: miten – välineenä yhteisödokumentit (2 ov.) ▪ Google Docs ▪ teksti, taulukko, esitys, kysely ▪ wikit
  • Tulossa IV JAKSO 10.-11.12.2010: mitä – sisältönä multimedia (2 ov.) ▪ ääni, musiikki, podcast, nettiradio ▪ Sisäinen tiedottaminen ▪ Ulkoinen tiedottaminen
  • Tulossa V JAKSO 14.-15.1.2011: miltä näyttää kokonaisuus – mediasuunnitelma (2-4 ov) ▪ interaktiiviset kotisivut ▪ töiden työstäminen ▪ multimedia
  • Tulossa VI JAKSO: mediatoteutus ▪ töiden työstäminen ▪ töiden arviointi ▪ näyttö (Näyttötyö koostuu kurssin aikana rakennettavasta portfoliosta, tavoitteellisesta projektityöstä tai useammasta osaprojektista koostuvasta näytöstä sekä oman työn reflektoinnista.)

Sosiaaliseen mediaan liittyvän Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten hallinta

Tutkinnon suorittaja, Pauliina Mäkelä, on yhdessä alan kouluttajan, Sanna Brauerin, kanssa käynyt läpi tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja merkinneet kunkin kohdalle arvion:

A) hakija voi osoittaa suoraan ammattitaitonsa ilman valmistavaa koulutusta
B) hakijan on hankittava lisää ammattitaitoa

B Graafisen viestintätekniikan perusteiden hallinta

B Yksinkertaisten graafisten tuotantojen toteuttaminen

A Taloudellisuuden ja asiakaslähtöisyyden huomioiminen

A Kuvan ja tekstin muokkauksen hallinta

B Digitaalisten siirtotekniikoiden hallinta

B Kuvankäsittelyn työjärjestyksen hallinta

A Kuvankäsittelyohjelman hallinta

B Kuvankäsittelijän työprosessin hallinta

B Tekijänoikeudet

B Kuvatiedostojen hallinta

B Kuvien arkistointi

B Käyttöliittymän luonnostelu ja suunnittelu

A Ilmaisutaito ja terminologia

B Alan teknisen kehityksen pääpiirteiden tuntemus

B Digitaalisen viestintätekniikan perusteiden tuntemus

B Vuorovaikutteisen käyttöliittymän tekninen toteutus

A Teknisten perustaitojen sekä alan termien hallinta

A Projekti- ja ryhmätyötaidot

A Kustannusarviot, tarjouspyynnöt, tarjoukset

A Ohjeiden ja käsikirjoitusten hyödyntäminen

B Valokuvien skannaus, formaatit ja kuvien soveltuvuus verkkokäyttöön

B Valaistuksen suunnittelu ja rakentaminen

B Skannattujen kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla

B Videokuvauslaitteiston käyttö ja kuvaaminen

B Videokuvan siirtäminen koneella ja editointi

B HTML- ja CSS-koodauksen perushallinta

B WWW-sivuston rakenne (linkitys, helppokäyttöisyys, jne.)

B HTML-editorin käyttö

B Valokuvaus ja valokuvailmaisu

B Äänilmaisun ja äänenkäsittelyohjelman hallinta

B Painotuotteen valmistus

B Värien, typografian ja kuvasommittelun viestinnällinen soveltaminen

A Ammattienglanti

A Työergonomia

A Yrittäjyys

Tags: , , ,

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010-2024 Oppimassa All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.